Platforma APD Medical zawiera baterie znormalizowanych testów, oceniających wyższe funkcje słuchowe i pozwala na diagnozowanie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD oraz ryzyka tych zaburzeń.

Ocena wyższych funkcji słuchowych jest istotnym elementem diagnozy logopedycznej, SLI, trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się o typie dysleksji, ADHD.

W ramach rocznej, płatnej licencji dostępu do zasobów Platformy APD Medical, publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna może w nieograniczonym stopniu korzystać z testów do diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz dodatkowo zyskuje możliwość bezpłatnych treningów słuchowych dla 10–ciorga dzieci, które mogą odbywać się na terenie poradni lub w domu dziecka. Placówki niepubliczne w ramach rocznej płatnej licencji mają dostęp do słuchowych testów diagnostycznych w nieograniczonym zakresie.