Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) to częsty problem nie tylko u dzieci i młodzieży, ale również u osób dorosłych i starszych.

APD mogą występować jako zaburzenia rozwojowe (u większości dorosłych niezdiagnozowane) lub nabyte – jako konsekwencja urazów głowy i mózgu, guzów, chorób neurologicznych, ubytków słuchu, jako konsekwencja starzenia się.

 

Czynniki ryzyka:

  • Wiek menopauzalny u kobiet
  • Urazy głowy i mózgu
  • Zaburzenia ukrwienia mózgu - udary
  • Przewlekły stres, nadciśnienie
  • Narażenie na substancje toksyczne – metale ciężkie, rozpuszczalniki
  • Trudności komunikacyjne (pomimo prawidłowego audiogramu)
  • Częste zapalenia uszu w dzieciństwie i młodości
  • Diagnoza trudności w uczeniu się, zaburzeń uwagi, zaburzeń językowych w dzieciństwie lub w bliskiej rodzinie