-

JAK PRZEBIEGA
AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY?

-

CZY MOJE DZIECKO MA
ZABURZENIA SŁUCHU?

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD?

Ucho ma za zadanie przekazać możliwe pełną informację o otaczającym świecie dźwięków a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie.

więcej >>

Neuroflow - aktywny trening słuchowy

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line.

więcej >>

Sprawdź ryzyko występowania APD u Twojego dziecka

Udostępniamy Państwu ankietę, dzięki której mogą Państwo ocenić ryzyko zaburzeń APD.

więcej >>

Jak działa terapia Neuroflow?

Neuroflow Terapia ATS® jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny.

sprawdź więcej

Naszą wartością są badania naukowe

Misją naszej firmy jest pomoc jak największej liczbie dzieci, we wczesnym wykrywaniu i leczeniu problemów słuchowych, szczególnie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, które mają wpływ na całościowy, prawidłowy rozwój dziecka. Terapia Neuroflow oparta jest na najnowszych badaniach naukowych z dziedziny zaburzeń wyższych funkcji słuchowych.

Czytaj na blogu

Szkolenia dla profesjonalistów

Osoby zainteresowane diagnostyką i rehabilitacją zaburzeń przetwarzania słuchowego APD baterią testów Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ® zapraszamy na szkolenie, które zapozna Państwa z aktualna wiedzą na temat ośrodkowych zaburzeń słuchu oraz metodami diagnostycznymi:

Zapraszamy: audiologów, logopedów, psychologów, pedagogów, protetyków słuchu, terapeutów integracji sensorycznej.

zapisz się
© APD-Medical 2017.