Provider Provider Neuroflow ATS

Ośrodki Neuroflow ATS, które oznaczono zieloną ikonką prowadzą profesjonalną diagnozę w kierunku CAPD oraz prowadzą i nadzorują zindywidualizowaną terapię zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, która pozwala na uzyskanie szybkiej poprawy zaburzonych funkcji słuchowych.

On-line Provider Neuroflow ATS on-line

Wszystkie ośrodki Neuroflow ATS, gdzie można również wykonać diagnozę zdalnie w domu pacjenta.

Referencyjny Provider Neuroflow ATS - Ośrodek Referencyjny

Ośrodki referencyjne Neuroflow ATS oznaczone białą ikonką na mapce zapewniają wysoki standard diagnostyczny dla dzieci z podejrzeniem CAPD. Niektórzy pacjenci w trakcie diagnostyki CAPD wymagają dodatkowej konsultacji medycznej lekarza audiologa-foniatry lub otolaryngologa dobrze znającego zagadnienie CAPD. Diagnoza medyczna wykonana u lekarza z ośrodka referencyjnego Neuroflow ATS może być pomocna w uzyskaniu stosownej opinii lub zaświadczenia ułatwiającego dziecku z CAPD funkcjonowanie w szkole, w tym zlecenia na system FM wspomagający słyszenie.

Należy podkreślić, że tylko niektóre dzieci wymagają pogłębionej diagnostyki i opieki medycznej, natomiast większość dzieci z objawami CAPD będących pod opieką Providerów Neuroflow ATS, zyskuje zauważalną poprawę zaburzonych funkcji dzięki ukończeniu terapii Neuroflow ATS.