Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia.

Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

 

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

  • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych

  • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie

  • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób

  • wydłuża pamięci słuchową

  • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka


W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu
i uczenia się drogą słuchową.

 

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

  • poprawa pewności siebie

  • wzrost samooceny

  • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań

  • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

 

 

Umów się na wizytę diagnostyczną