Ośrodkowe zaburzenia słuchu obserwuje się u dzieci, u których doszło do zmian na poziomie mikroskopowym i/lub makroskopowym ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej w obrębie lewej półkuli mózgu i spoidła wielkiego.

Przyczyn nieprawidłowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi może być wiele:

  • nieprawidłowości w rozwoju mózgu w okresie rozwoju płodowego, na skutek infekcji wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa a także wcześniactwo,

  • uszkodzenia okołoporodowe na skutek niedotlenienia w czasie porodu, wysokiego poziomu bilirubiny, wylewów do OUN,

  • różnorodne czynniki uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy OUN we wczesnym dzieciństwie (zapalenia opon mózgowych, urazy głowy, uszkodzenia toksyczne).

 

W dociekaniu przyczyn należy również rozważyć nowe wyzwania stojące przed dzieckiem, związane z komunikowaniem się w społeczeństwie informacyjnym i szumem który tam funkcjonuje. Wynikają on z nadmiernej stymulacji bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe, telewizja, urządzenia mobilne). Nadmiar bodźców upośledza możliwości filtrowania i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi. Przyczynia się do tego również ograniczenie czasu spędzanego na bezpośrednich rozmowach pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz rówieśnikami. Takie rozmowy doskonalą umiejętności utrzymania uwagi na dłuższych wypowiedziach, zrozumienia ich treści, uczą formułowania myśli i ich ekspresji, oraz doskonalą odczytywanie ładunku emocjonalnego wypowiedzi.

Zaburzenia wyższych funkcji słuchowych mogą być również skutkiem tzw. deprywacji słuchowej, gdy przez miesiące a nawet lata obecny jest nawet niewielki niedosłuch czyli obniżenie czułości słuchu. Najczęściej jest to wynik przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Również zbyt późne lub niewłaściwe protezowanie ubytków słuchu aparatami słuchowymi może mieć podobne następstwa. W tych przypadkach, nawet po przywróceniu prawidłowej czułości słuchu dziecko nadal odczuwa trudności z rozumieniem mowy w hałasie i selekcji informacji słuchowej, a ich rehabilitacja wymaga dużo czasu i wysiłku ze strony terapeutów oraz dziecka. Niekorzystny wpływ na możliwości przetwarzania informacji i koncentracji uwagi ma niedotlenienie w czasie snu najczęściej z powodu nadmiernie przerośniętego migdałka gardłowego. Objawem, który wskazuje bezwzględnie na konieczność interwencji laryngologa są bezdechy nocne.

Nowe formy i środki komunikacji jak telefonia komórkowa, portale społecznościowe takie jak facebook czy You Tube, a przy tym hałaśliwe otoczenie w szkole, w pracy, na ulicy stawiają przed słuchem kolejne wysokie wymagania. Wiele dzieci, młodzieży nadmiernie przeciąża układ słuchowy poprzez wielogodzinne słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki. Problem przeciążenia układu słuchowego spotyka też osoby korzystające z telefonu w pracy, np. pracujące w call center. U wielu z tych osób obserwuje się trudności w skupieniu uwagi oraz problemy z rozumieniem mowy w szumie.