alphabet class conceptual 301926

Zaburzenia przetwarzania słuchowego definiowane są jako specyficzne trudności w przetwarzaniu informacji akustycznych w ośrodkowym układzie nerwowym, które dotyczą zarówno procesów wstępujących, jak i zstępujących, i które występują przy prawidłowej czułości słuchu.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Fotolia 107331773 Subscription Monthly M

Zaburzenia słuchu na poziomie centralnym mogą powodować trudności w rozumieniu mowy w hałasie, problemy w lokalizacji źródła dźwięku czy trudności w dyskryminacji częstotliwości i czasu trwania dźwięku. Zaburzenia te mogą mieć negatywny wpływ na możliwości komunikowania się oraz sukces edukacyjny dziecka, dlatego ważna jest ich wczesna diagnoza i rehabilitacja.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
diagnoza APD

Sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga dobrego słuchu. Słuch umożliwia kontaktowanie się ze światem, zapewnia bezpieczeństwo w środowisku zewnętrznym, umożliwia kontakty z innymi ludźmi, pozwala opanować mowę i język. Sprawne słyszenie i rozumienie mowy wymaga zaangażowania naszej uwagi, dobrej pamięci, czy niezależnych od zmysłów procesów poznawczych. Dobry słuch i sprawne rozumienie mowy to jedne z ważniejszych umiejętności pozwalających na prawidłowy rozwój dzieci.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)